SONAR 5.1 Perfect Sound 3 D positional audio

SONAR 05เข้าสู่มิติแห่งเทคโนโลยีแห่งเสียงตัวใหม่ ประสิทธิภาพที่เหมือนเป็นศาสตร์อันลึกล้ำจากโลกอนาคต SONAR 5.1 กระตุ้นต่อมให้พุ่งไปพร้อมกับความแรงของผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้

อ่านเพิ่มเติม...

Plextor 728 90

BIOSTAR RACING