Complete Extra Episode 26

สัปดาห์นี้ทาง Complete Extra ขอนำเสนอเทคโนโลโยีทางด้านดนตรี กับงาน iBand Challenge 2013 (Workshop) ซึ่งเป็นบรรยากาศงานในการเวิร์คช๊อปก่อนกา­รแข่งขันจริงในวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2556 ซึ่งงานนี้เป็นงานดนตรีรูปแบบใหม่ที่เล่นผ่าน iDevice ทำให้สะดวก ไม่ยุ่งยากในการใช้งาน สามารถทำเพลงได้ง่ายมากขึ้น สำหรับบรรยากาศงาน และความคิดเห็น ความรู้สึกของผู้ร่วมงานเป็นอย่างไรบ้าง ไปติดตามชมกันครับ

Plextor 728 90

BIOSTAR RACING