คณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม จับมือยักษ์ใหญ่ การีนา สร้างเด็กไทย เข้าสู่ธุรกิจ Game & e-Sports อาชีพของคนรุ่นใหม่ก้าวไกลระดับโลก

คณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ บริษัท การีนา ออนไลน์ (ประเทศไทย) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ “เพื่อสร้างเด็กไทย เข้าสู่ธุรกิจ Game & e-Sports อาชีพของคนรุ่นใหม่ก้าวไกลระดับโลก” พร้อมบรรยายพิเศษ ภาพรวมตลาดเกมในประเทศไทย โดย Allen Hsu, Corporate Partnership Senior Manager in Game Business บริษัท การีนา ออนไลน์ (ประเทศไทย) ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.

ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม กล่าวว่า มหาวิทยาลัยศรีปทุม เล็งเห็นถึงความสำคัญอย่างยิ่งของธุรกิจ Game & e-Sports ที่มีการเติบโตในปัจจุบันอย่างมากทั่วโลก จึงได้ร่วมมือกับ บริษัท การีนา ออนไลน์ (ประเทศไทย) ในการจัดทำหลักสูตรการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริงในธุรกิจ Game และ e-Sports ตลอดจนมหาวิทยาลัยศรีปทุม จะมีการส่งนักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถเข้าร่วมกิจกรรมฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพ เพื่อเพิ่มทักษะและประสบการณ์ทำงานใน บริษัท การีนา ออนไลน์ (ประเทศไทย) อีกทั้งยังได้มีความร่วมมือกันในการดำเนินการจัดทำโครงการประกวดแข่งขัน e-Sports ในวาระโอกาสต่างๆต่อไป

ทั้งนี้ ยังเป็นการตอบโจทย์กีฬาแห่งอนาคต เนื่องจาก e-Sports ได้รับความนิยมเป็นที่ยอมรับในวงกว้าง ซึ่งในต่างประเทศมีการจัดแข่งขันอย่างแพร่หลาย อีกทั้งสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียได้พิจารณาเห็นชอบว่าการแข่งขันเกมหรือ e-Sports นั้นจะได้รับการบรรจุลงในมหกรรมกีฬา เอเชียน เกมส์ โดยจะเริ่มอย่างเป็นทางการในปี 2022 ทำให้ธุรกิจ e-Sports มีการเติบโตที่สูงมากขึ้น ซึ่งทางคณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุมนั้นมีรายวิชาที่ตอบโจทย์กีฬา e-Sports ทั้งในแง่ของการจัดการแข่งขัน การเป็นนักพากย์เกม ฝ่ายเทคนิค รวมทั้งนักกีฬา และที่สำคัญคณะดิจิทัลมีเดียยังเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านดิจิทัลคอนเทนต์ โดยมีนักศึกษาที่มีความรู้ ความสามารถในการสร้างสรรค์ และผลิตเกม ได้อีกด้วย

ด้าน คุณมณีรัตน์ อนุโลมสมบัติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท การีนา ออนไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้กล่าวถึงการลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยศรีปทุมในครั้งนี้ว่า “อุตสาหกรรมเกมและกีฬาอีสปอร์ตมีการเติบโตเป็นอย่างมาก ตลาดเกมทั่วโลกมีมูลค่ารวมสูงถึง 99.6 พันล้านเหรียญสหรัฐ สำหรับในประเทศไทยตัวเลขมูลค่าตลาดรวมอยู่ที่ 597.2 ล้านเหรียญสหรัฐ ประกอบกับความชัดเจนในการให้การสนับสนุนจากภาครัฐเช่น การให้บรรจุอีสปอร์ตเป็นชนิดกีฬา และนโยบายที่จะผลักดันประเทศไปสู่สังคมดิจิตอลและไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งเป็นปัจจัยหนุนให้อุตสาหกรรมเกมบ้านเรา

เติบโตมากขึ้น จึงต้องมีการเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรบุคคลเพื่อให้สามารถรองรับความต้องการของตลาดด้วย ซึ่งถือเป็นจุดประสงค์หลักของการลงนาม

ความร่วมมือในครั้งนี้ โดยเราคาดหวังว่าจะมีส่วนช่วยสนับสนุนด้านองค์ความรู้เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถให้พร้อมก้าวเข้าสู่โลกของธุรกิจเกม ซึ่งต้องขอขอบคุณมหาวิทยาลัยศรีปทุมที่เป็นอีกหนึ่งมหาวิทยาลัยที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล เข้าใจถึงโอกาสที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต ด้วยการเปิดหลักสูตรให้น้องๆที่สนใจในธุรกิจเกมได้มีพื้นฐานที่สำคัญในการเรียนรู้และพร้อมที่จะทำงานในสายอาชีพที่ตนรัก”

"สิ่งสำคัญของคนที่จะเข้ามาทำงานในอุตสาหกรรมเกมจะต้องเป็นผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ พร้อมที่จะเรียนรู้และปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยีสมัยใหม่อยู่ตลอดเวลา ซึ่งถือเป็นคุณสมบัติหนึ่งที่เราใช้คัดเลือกพนักงานเข้ามาทำงานที่การีนา”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมล จิราพงษ์ คณบดีคณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม กล่าวว่า รู้ยินดีอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นพันธมิตรในการพัฒนาหลักสูตร เพื่อร่วมกันพัฒนาบุคลากรของประเทศสู่ภาคธุรกิจ Game & e-Sports ระดับโลกในอนาคต ทั้งนี้คณะดิจิทัลมีเดีย ให้ความสำคัญกับหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญด้านดิจิทัลคอนเทนต์ เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ด้านดิจิทัลคอนเทนท์ของประเทศ และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาผลงานทางด้านเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ โดยปัจจุบันเปิดสอนใน 4 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาดิจิทัลอาร์ตส์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์ สาขาวิชาการออกแบบอินเทอร์แอคทีฟและเกม และสาขาวิชาการออกแบบกราฟิก

สำหรับภายหลังการลงนามความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้ คณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม จะร่วมกับ บริษัท การีนา ออนไลน์ (ประเทศไทย) ในการร่วมกันดำเนินงานตามแผนความร่วมมือการจัดทำหลักสูตร ได้มีกิจกรรมการแข่งขันต่างๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาให้เข้าสู่ธุรกิจ Game & e-Sports ในระดับโลก…#

 

Plextor 728 90

BIOSTAR RACING