เกี่ยวกับ Complete Extra

Complete Extra Logo

หลังจากที่มีในส่วนของบทความบนเว็บไซต์ต่างๆ ด้วยความถนัดทางด้านงานโปรดัคชั่น จึงได้เริ่มทำรายการโทรทัศน์โดยใช้ชื่อว่า "Complete Extra" โดยเนื้อหาหลักยังคงเป็นเรื่องราวทางด้านไอที แต่ก็มีการสอดแทรกในส่วนของ Variety เพิ่มเติมเข้าไปด้วย ซึ่งจะมีเนื้อหาที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น ไม่ไดจำกัดเฉพาะแค่ส่วนของไอทีเท่านั้น โดยรายการออกอากาศผ่านจาน IPM ช่อง Travel Channel 46 เวลา 14.00 – 14.25 น. ทุกวันอาทิตย์ รายการนี้ได้เริ่มมาตั้งแต่ปลายปี 2012

Plextor 728 90

BIOSTAR RACING