เกี่ยวกับ Complete TV

Complete Logo438x223

   Complete ได้เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อต้นปีในปี 2011 พร้อมมุ่งเน้นในเรื่องของ Computer Modify ต่างๆ รวมไปถึงการตกแต่งคอมพิวเตอร์ ต่อมาก็เริ่มมีการนำเสนอบทความรีวิวผลิตภัณฑ์ทางด้านฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ต่างๆเรื่อยมา พร้อมกับมีการนำเสนอสินค้าในรูปแบบวีดีโอ ที่ช่วยเพิ่มมุมมองให้กับผู้บริโภคในการตัดสินใจมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีในส่วนของภาพบรรยากาศงานกิจกรรมต่างๆทางด้านไอทีในรูปแบบวีดีโอเช่นกัน

   โดยบทความ หรือคลิปวีดีโอได้รับความนิยมสูงสุดคือบทความในหัวข้อ Change IT เป็นส่วนของบทความที่นำเสนอถึงมุมของของผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการตกแต่งแสงสี โมดิฟายคอมพิวเตอร์ หรือตกแต่งในรูปแบบ Water Cooling หรือระบบระบายความร้อนด้วยน้ำ

   โดยเนื้อหาทั้งบทความและคลิปวิดีโอมีเนื้อหาหลักเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีด้าน IT และจะถูกเผยแพร่เป็น Digital Content ผ่านเว็บไซต์ www.complete-tv.com ซึ่งแบ่งส่วนดังนี้

  • ข่าวด้าน IT และข่าวประชาสัมพันธ์
  • บทความรีวิวและพรีวิวผลิตภัณฑ์ต่างๆ เกี่ยวกับเครื่องคอมพิวเตอร์
  • บทความพิเศษ เช่น Change IT ,FreeStyle, Modify และ How-To เป็นต้น

สามารถติดต่อสำหรับส่งผลิตภัณฑ์สำหรับรีวิวได้ที่: complete_team@completepluz.com

Plextor 728 90

BIOSTAR RACING