เกี่ยวกับการมอบเหรียญรางวัล

Awards CompleteTV

CompleteTV ได้ริเริ่มจัดทำการมอบเหรียญรางวัลให้กับผลิตภัณฑ์จากแบรนด์ต่างๆที่ผ่านการรีวิวจากทีมงาน โดยจะเป็นเกณฑ์การวัดระดับคุณภาพในด้านการออกแบบ (Design), ประสิทธิภาพ (Performance) และความคุ้มค่า (Value) เกณฑ์การวัดของเหรียญเหล่านี้ได้ถูกแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ สมบูรณ์แบบ (Gold), ดีเยี่ยม (Silver)และ ดี (Copper) ในการมอบรางวัลจะมีการเปรียบเทียบระหว่างสินค้าประเภทเดียวกันในหลายๆโมเดล และจะแสดงในส่วนของบทความรีวิวเพียงเท่านั้น โดยทุกท่านสามารถสังเกตได้ในส่วนท้ายบทความหรือ Conclusion ต่อไปครับ ส่วนของการมอบเหรียญรางวัลนี้จะเริ่มมีผลในเดือนมีนาคม 2014 เป็นต้นไป

GOLD DESIGN Silver DESIGN BRONZE DESIGN

Design
เกณฑ์การให้เหรียญการออกแบบ (Design) - จะเป็นการให้คะแนนถึงความสวยงามและการออกแบบที่ดูทันสมัยในปัจจุบัน

GOLD Performance Silver Performance BRONZE Performance

Performance

เกณฑ์การให้เหรียญประสิทธิภาพ (Performance) – วัดจากความสามารถในการใช้งาน หรือได้จากตัวเลขที่ผ่านการทดสอบต่างๆและการใช้งานโปรแกรมของสินค้า นอกจากนี้ยังคำนึงถึงความสะดวกต่อการใช้งานอีกด้วย

GOLD VALUE Silver VALUE BRONZE Value

Value

เกณฑ์การให้เหรียญความคุ้มค่า (Value) – ให้คะแนนจากการดูภาพร่วมทั้งด้านคุณสมบัติ การออกแบบดีไซน์และประสิทธิภาพที่สอดคล้องกับราคาที่คุ้มค่าในปัจจุบันในระดับใด

หมายเหตุ
การมอบเหรียญรางวัลนี้ เป็นการเปรียบเทียบจากฐานข้อมูลโดยมีทีมงาน CompleteTV ได้ทดสอบและใช้งานจริง โดยมีผลภายในเว็บไซต์ CompleteTV เท่านั้น เพื่อให้ผู้เข้าชมได้รับทราบถึงข้อสรุปอย่างรวดเร็ว ในการประกอบการตัดสินใจหรืออื่นๆของท่านต่อไปครับ

Plextor 728 90

BIOSTAR RACING